ERC Proof of Concept-subsidie voor Stefano Stramigioli

Stefano Stramigioli heeft een ERC Proof of Concept-subsidie toegekend gekregen. Deze aanvullende subsidie wordt toegekend aan eerdere ERC-subsidieontvangers en kan worden ingezet om de potentie van wetenschappelijk onderzoek voor nieuwe innovaties verder te verkennen, om daarmee relevant wetenschappelijk onderzoek dichter naar de markt te brengen.

Het door de ERC gefinancierde project PortWings wil de natuurkundige basis achter de vogelvlucht beter begrijpen en werken aan nieuwe technische manieren om een robotvogel te maken die beter presteert dan alles wat er bestaat. Een van de aspecten van dit streven is de engineering van ingebedde sensoren en actuatoren in materialen, met name door gebruik te maken van "additive manufacturing".

In dit specifieke geval hadden de onderzoekers het (gepatenteerde) idee om een elektrisch geleidend materiaal te gebruiken voor 3D-printen en dit te gebruiken in combinatie met elektroden om de weerstand in real-time te meten om de eigenschappen van het te printen object te bepalen. Dit zou het 3D-printen drastisch kunnen verbeteren door een goedkope en gemakkelijk uitvoerbare manier te bieden om de regellus tijdens het printen te sluiten en gegevens te verzamelen die voor verschillende karakteriseringsdoeleinden kunnen worden gebruikt.