Best Teachter Award for Geert Folkertsma!

English below

Donderdag 20 mei werd bekend dat Geert Folkertsma de onderwijsprijs van de opleiding elektrotechniek heeft gewonnen. De prijs wordt door studenten van de opleiding toegekend aan de docent die in hun ogen dat jaar het beste onderwijs heeft verzorgd.

Geert werkt part-time bij de Universiteit Twente als Universitair Docent bij de vakgroep Robotics and Mechatronics; en part-time bij Demcon als mechatronic system engineer bij de business unit Robotics. Geert: "De reden dat ik naast mijn werk als ingenieur bij Demcon ook als docent bij de UT werk, is dat ik onderwijs leuk en belangrijk vind. Ik geniet ervan de studenten nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen, en de ingenieurs van de toekomst helpen op te leiden. Het is daarom geweldig om deze waardering van de studenten te krijgen!"

Het faculteitsbestuur onderschrijft de erkenning: "De 'Best Teacher Award' uitgereikt door studievereniging Scintilla is het duidelijkste signaal van waardering dat de studenten kunnen geven. Het is hartverwarmend en doet ons weer beseffen waarom we houden van doceren aan een academische instelling. Bedankt voor je vitale bijdrage aan het ophouden van de onderwijskwaliteit van onze opleiding!"

========

Thursday 20 May it was announced that Geert Folkertsma has won the Best Teacher Award of the Electrical Engineering study programme. The prize is awarded to the teacher who, in their eyes, gave the best education that year.

Geert works part-time at the University of Twente as an Assistant Professor at the Robotics and Mechatronics group, and part-time at Demcon as a mechatronic system engineer at business unit Robotics. Geert: "The reason that I teach at UT, next to being an engineer at Demcon, is because I like and value education. I enjoy giving students new knowledge and skills and help educate the engineers of the future. It is an honour to receive this award and the appreciation of the students!"

The faculty board endorses the recognition: "The Best Teacher Award from study association Scintilla is the clearest possible sign of student appreciation, this is heart-warming and reminds us of why we love our job as teachers at an academic institution. Thanks very much for playing such a vital role in upholding the educational quality of our study programme!"