Universiteit Twente start met Masteropleiding Robotics; Jan Broenink nieuwe opleidingsdirecteur!

De Universiteit Twente voegt vanaf september 2022 zeer waarschijnlijk een nieuwe master toe aan haar onderwijsaanbod. De nieuwe master Robotics is het antwoord op de enorme marktvraag en de populariteit van het vakgebied robotica onder (aankomende) studenten.

Op de Universiteit Twente wordt momenteel achter de schermen druk gewerkt om alle formele stappen te doorlopen. In het voorjaar van 2022 wordt duidelijk of de master definitief van start kan gaan vanaf het collegejaar 2022-2023. Accreditatieinstelling NVAO geeft dan uitsluitsel over de ‘Toets Nieuwe Opleiding’ en brengt een advies uit aan de minister. Alle seinen staan voorlopig op groen en de UT is overtuigd van het bestaansrecht van deze nieuwe master.

Multidisciplinaire master